City Of Angels

  "Benim felaketim; kelimeleri, onları yazmama ilham veren kişiden daha cok sevmemdi."                               Helin Tanya\ 16

Ağlıyorsun ama kimse duymuyor. Ne kadar kötü bir durum değil mi ?

(Source: paslanmayankolakutusu, via onunicinsavasankiz)

Bana hepimiz cehenneme gidecekmişiz gibi geliyo ya :D

marjinalodun:

hem cennete gideceksek bu sitede ne işimiz var .s 

sorry:

Brains are wonderful, I wish everyone had one.

(via thebittersweetend)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
-

Ağlıyorsun ama kimse duymuyor. Ne kadar kötü bir durum değil mi ?

(Source: paslanmayankolakutusu, via onunicinsavasankiz)

pembeatliprenses:

Dünyanın en güzel fotoğraflarından

(Source: fyeahtaylor, via zephyroh)

lovenextt:

kısa ve net özledim .

(Source: marcelozzz, via shinelikeabitch)

Bana hepimiz cehenneme gidecekmişiz gibi geliyo ya :D

marjinalodun:

hem cennete gideceksek bu sitede ne işimiz var .s 

jonsnowbadass:

Game of Thrones T-Shirts: http://bit.ly/1lvIRv0
totallyfubar:

shingen012:

Popping someone’s bubble of ignorance and forcing them to deal with reality.

That’s actually a really literal description of this gif

sorry:

Brains are wonderful, I wish everyone had one.

(via thebittersweetend)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter
Tumblr Mouse Cursors